Bánh tình yêu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bánh là tình yêu và chúng tôi yêu bánh. Trang trí này một trong bất kỳ cách nào bạn muốn - thậm chí bạn có thể thay đổi kích thước. Chất đống trên các đồ ngọt!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsGirlFoodDecorateGirlsCakeLove