הקפץ מסוק 2 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   12 33.33% with 3 votes

האם אתה יכול להגיע אל הדגל ללא פרץ בלהבות?

בקרות משחק:
מקשי חצים - העבר.
מקש רווח - לירות.

Shoot 'em UpFlyingObstacleHelicopterBump