Bumble הרפתקאות דבורה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

עזרה דבורה רעב למצוא את דרכו לדבש הטעים. הקפידו לקבל מספיק כדי שתוכל להאכיל את המשפחה, הם רעבים, יותר מדי! והם סומכים עליך! יותר דבש שאתה אוסף יותר, גדול יותר שתקבל. היזהר שלא להיתקל בשום קירות כי לפעמים זה יכול להיות מאוד צר ומסובך, כל כך לתכנן בהתאם!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי להנחות את הדבורה ולמצוא את הדבש!

ActionBumbleAdventures