มาตราฟอง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

มาตราฟอง

- เติบโตฟองของคุณเพื่อสัดส่วนขนาดใหญ่ก่อนที่จะทำลาย! ชนะฟองประชันกับฟองมหาศาลของคุณ.

ตัวควบคุมเกม:
ควบคุม

ฟองใช้ปุ่มลูกศรหรือ WSAD.

AdventureBubblesCollecting Section