סף של חומר הניכור משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

The "interactive comic" is finally complete! For those who love flash like "broken saints," you will love this new addition to the BOA series!

בקרות משחק:
- לירות
מקש רווח -. ברווז / סטנד
R -. לטעון מחדש.

ShootingActionBrinkAlienationSubstance