Chặn Thoát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Đây là một trò chơi bóng đá trong đó cô gái là nhân vật chính. Bạn sẽ có thể có niềm vui chơi bóng đá trên đường phố và đá bóng xung quanh. Nó sẽ trả lại tự do qua thành phố nhờ vào kỹ năng của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillBlockBounce