Ben 10 trượt tuyết Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

giúp ben 10 trượt tuyết xuống núi Trysil, tránh những tảng đá, làm thủ thuật, nhận tất cả các đồng tiền sử dụng con chuột của bạn

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SportsSnow