Makeover phòng ngủ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Chọn một giường, thảm, đèn và thiết kế cho phòng ngủ của bạn, cách bạn thích nó!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào các phụ kiện bạn muốn để trang trí phòng của bạn với.

Dress UpBedroomMakeover