חוף תקיפה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   30 100% with 3 votes

בתקיפת החוף, אתה משחק תותחן מכונה מגן על החוף שלך מפני פלישה של אויב.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ArmyShootingActionMouse SkillDefendKillingBeachAssault