Chiến trường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Tấn công và tiêu diệt lãnh thổ đối thủ của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FightingActionPurchase Equipment UpgradesCastleBattlefield