חיבור מאפייה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

חבר 2 סמל דומה על הלוח.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleGirlMatching FoodAndroid GirlsBakeryConnection