Mỹ Racer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Dắt ra tác phẩm này của máy móc tốt Mỹ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để kéo các bộ phận mới và trang trí lên xe.

DecorateAmericanRacer