X Alien Galaxion เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

บินอวกาศและทำลายฐานศัตรู!

ตัวควบคุมเกม:
การควบคุม: -Left/Right ไปที่หมุนเรือขึ้นเพื่อเร่งการยิงเมาส์ = คลิกลงสำหรับ Powe พิเศษ

FunnyAlienGalaxion