Aitchu משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

נבלים להרוס את ביתך וגנבו האהוב על חזיר. לשים על הנינג'ה חליפה ולהעניש אותם.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureAitchu