3D מרוצי ראלי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   70 100% with 7 votes

בחר לרכב שלך ופגע בשטח הכבד עם המכונית הראלי שלך.

נסה לפתוח את כל חמשת המסלולים. כדי לבטל את נעילת מירוץ אתה חייב לראות את הדגל המשובץ לפני שלושת היריבים שלך עושים.


בקרות משחק:
לסיים ראשון כדי לפתוח את המירוץ הבא.

השתמש במקשי החצים כדי לשלוט במכונית שלך.

SportsRacingRally