Jig Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Craft and join metallic pieces of a jigsaw puzzle together, in this advanced tetris style addictive

Điều khiển:
In game