Zombudoy trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Zombies đang đói cho thực phẩm, và có 's chỉ có một cách để có được loại bỏ chúng. Sụp đổ họ! Hơn 35 vũ khí, và tính năng rất nhiều kinh nghiệm chế độ chơi game.

Điều khiển:

bấm 1 cho súng chính.
bấm 2 cho súng thứ cấp.
báo chí 3 cho bom.
báo chí 4 để được giúp đỡ gọi
bấm 5 cho súng tiền thưởng (nếu bạn nhận được một)
nhấn Q để chuyển vũ khí
Nhấn phím Ctrl cho Night Vision
Báo chí không gian để Zooom (nếu vũ khí có zoom)

ShootingDefenseFireBombZombiesTowerFunnySafetyZombudoyGame