Zomboz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

از گرانش سیاره 'به کشتن تمام زامبی!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingPlanetAndroid Zomboz