Zombies Must Die Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Xóa này ra đi chết
! Cung cấp các zombie thối một bánh sandwich hảo! Mục tiêu pháo của bạn với con chuột, sau đó nhấp chuột để bắn. Nhấp một lần nữa để tải lại, và hãy nhớ rằng tiếp tục con chuột của bạn là từ khẩu pháo, mạnh hơn bắn của bạn. Nhấn vàng miếng và rương kho báu cho thêm tiền!


Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingZombiesAnimalCanonMust