زامبی در سایه - 20 برای مردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

برای زنده ماندن در این تیرانداز به دنبال بزرگ از بالا به پایین در دقیقهی 20. چنگ زدن به سلامت و ارتقاء برای اسلحه.

کنترل بازی:
کلید های WASD به حرکت می کند.
ماوس را به هدف و شلیک کنید. C
به به نزاع و جدال. انجمن X برای پرش از مانع شدن انجمن F به جای / پرتاب دستگاه.
R به بازنگری. انجمن نوار فضا برای باز کردن موجودی. Q
به تعمیر سنگر.
Q به آتش استوک سیتی است.
1 به تغییر اسلحه، صفحه 2 به سوئیچ تفنگ. صفحه 3 به سوئیچ پرتاب.
E به سوئیچ از دستگاه.

FightingActionShoot 'em UpZombiesDefendKillingUndeadMonstersShadows