زامبی قهرمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

مبارزه با انبوهی از زامبی های گرسنه وارد شهر کوچک. بلند کردن بسته ها و سلاح های سلامت از افت جعبه توسط هواپیما.

کنترل بازی:

WASD / کلیدهای پیکان - حرکت می کند. های
چپ کلیک کنید - شلیک کنید.
1/2/3/4 - سوئیچ سلاح.
R - بازنگری

ShootingAdventureActionShoot 'em UpZombies