Zombie chiến binh Man Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   14123 85.98% with 164 votes

Giống như máu? Như máu me? Hãy thử trò chơi bệnh nghiêm trọng này!

Điều khiển:
Phím mũi tên - Di chuyển
Sapcebar -. Hành động.

ShootingActionShoot 'em UpBloodGoreZombiesKillingGunsViolenceWarrior