زامبی در مقابل موش بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

کدام طرف شما را در جنگ بین زامبی ها و همسترها را؟

کنترل بازی:
کلید فلش حرکت می کند. انجمن Z / X کلید برای حمله.

FightingActionZombiesHamster