Zombie Survival bùng phát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Thực hiện theo cách của bạn thông qua các đoàn không bao giờ kết thúc của thây ma Undead. Đây là đứng cuối cùng của bạn! Sử dụng số điểm của bạn để nâng cấp và trang thiết bị. Chúc may mắn!

Điều khiển:
Phím mũi tên - MovementUP - JumpSPACE - Runa - sử dụng vũ khí - Sử dụng đâm - GrenadeCHEATS Throw "tách rời " - Cung cấp cho bạn Hạng đầy đủ và 99 lựu đạn "aimbot " - Luôn luôn ghi một Headshot "mekka " - Bắt đầu với Mech phù hợp với "Mecha " - Bắt đầu với Suit NEO-Mech

AdventureZombiesSurvivalOutbreak