Zombie trường quốc phòng 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Trong các trò chơi bắn súng Zombie trường bảo vệ bạn có để bảo vệ trường học của bạn chống lại xâm lược zombie. Giết zombie cho tiền để nâng cấp thiết bị của bạn và mua vũ khí mới. Cố gắng để tồn tại càng lâu càng tốt.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn
1-6. Để thay đổi vũ khí.

FightingShootingActionPurchase Equipment UpgradesZombiesDefendSeriesGunsSchoolDefense