زامبی گیری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3518 66.04% with 53 votes

شما 'ام شده فقط با یک هدف ایجاد شده: نابود کردن تمام زامبی! استفاده از ترکیبات مختلفی از حملات و جمع آوری سکه ها به عنوان بسیاری که ممکن است شخصیت خود را برای افزایش توانایی های 'حتی بیشتر! آیا می توانم به شما در دستیابی به بالاترین نمره

کنترل بازی:

W، A، S، D کلید - برای حمله به.
کلیدهای پیکان - حرکت می کند.
نوار فضا - به حرکت

AdventureActionZombiesAction Rpg (hack And Slash)