Zombie đêm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Trong một thế giới mà nhiễm zombie là một điều hàng ngày, mọi người đã đến với một truyền thống mới để kỷ niệm ngày thứ Sáu. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy như bạn đang lên cho một số hành động đêm nay, lấy vũ khí của bạn và trung tâm thành phố đứng đầu có một số vui vẻ đẫm máu, bởi vì nó 's ZOMBIE ĐÊM!

Điều khiển:

Sử dụng chuột để chơi trò chơi này

ShootingActionZombiesKillingGunsNight