شب زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

در دنیایی که در آن هجوم زامبی چیز روزمره، مردم با یک سنت جدید برای جشن جمعه آمده است. بنابراین اگر شما احساس می کنید مثل شما هستند تا برای برخی از اقدام امشب، گرفتن سلاح های خود را و سر در مرکز شهر به برخی از سرگرم کننده خونین است، زیرا آن را 'شب ZOMBIE!

کنترل بازی:

استفاده از موس به بازی این بازی

ShootingActionZombiesKillingGunsNight