زامبی دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

مبارزه در کنار Vinny وایکینگ او به عنوان دفاع از قلعه خود را در برابر her.Grubber، پروردگار زامبی آشفته که در سرقت گنجینه های سخت غارت Vinny 'hellbent است.

کنترل بازی:
نگه دارید ماوس خود را به ساقه
ماوس خود را به هدف
حمله ها به ویژه کشیدن بر روی صفحه نمایش از آنها استفاده کنید..

Army Aiming Action ShootingZombieDefense