زامبی مدافع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دفاع از SMALLVILE! مبارزه با انبوهی از زامبی های گرسنه، انتخاب کنید تا بستههای بهداشت، درمان و سلاح از جعبه قطره. دان 'تی اجازه هیولا را به شهر خود را دریافت کنید و یا آنها تخم ریزی' از جمعیت zombify.

کنترل بازی:

ساقه و هدف با کلید ماوس خود را.
R - بارگذاری مجدد
1-4 - تغییر سلاح .

ShootingActionShoot 'em UpZombiesFirst Person ShooterGuns