بیس بال انسان زنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

حمله زامبی ارواح خانه شما و شما هر سلاح دیگر اما بیس بال خفاش را نداشته باشند. همسر خود را پرتاب توپ به عنوان پارچ از بالکن و شما ضربه توپ دقیقا به طوری که کسانی که آمار زامبی. توقف به عنوان زامبی های زیادی را که ممکن است توسط هدف قرار دادن آنها را با توپ بیسبال است. اول اجازه دهید تا به زمین برخورد به گزاف گویی کردن و سپس کلید آن را با دقت به آمار زامبی میدان بود. سعی کنید به آمار zombiesâ € ™ سر آنها را قطع با توپ را برای نمره دو برابر شود. استفاده از یک کلید به ضربه زدن به توپ، با خفاش اولیه خود و فشار دادن کلید S برای استفاده از خفاش ثانویه که نه در ابتدا نیز در دسترس می باشد.

کنترل بازی:
- به اعتصاب / خفاش اولیه انجمن S - برای استفاده از خفاش ثانویه (اگر در حال حاضر مجهز)

ShootingActionSportsBaseballBallZombiesUndeadBounce