Zombie quân đội Madness 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Giải phóng quân zombie của bạn, biến kẻ thù thành ma zombie, để họ tấn công ngôi mộ đối thủ và trở thành vua của nghĩa trang

Điều khiển:

Bấm vào mộ của bạn để chọn sau đó bấm mộ kẻ thù, bấm và giữ tổ hợp phím CTRL nhấp mộ để chọn nhiều hơn một ngôi mộ để tấn công, hoặc nhấn Không gian thanh để chọn tất cả các ngôi mộ.

ZombiesGhost