Youda Fisherman משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

לחיות עד התמונה שלך האגדית של פיראט צייד ולשמור על הנמל שלך לפעול בצורה בטוחה על ידי בנייה, בימוי והגנה על צי ספינות דיג גובר של! שבח בספרים רבים כגיבור ים מועיל, עשוי ללא חתך כבר ביקש לסייע בשיקום חברת הדיג של "מדען המטורף" כפי שהוא מסייע לך עם ההמצאות המוזרות שלו. מסעות

סביב העולם כדי לבחון את היכולות שלך ולאסוף משאבים כדי להרחיב את הנמל שלך עם מפעלים חדשים רבים ואמצעי הגנה. למד טכניקות מסחר, לגלות שווקים חדשים ברחבי העולם ולהפוך לשליט של הים הפתוח.

בקרות משחק:

לחץ ולשחק

FishTiming