ماهیگیر Youda بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

زندگی می کنند تا تصویر افسانه ای خود را از دزدان دریایی شکارچی و نگه داشتن بندر خود را در حال اجرا با خیال راحت ساختمان، کارگردانی و حفاظت از ناوگان رو به رشد از کشتی های ماهیگیری در کتاب های بسیاری را به عنوان مفید، قهرمان دریا بی باک ستایش شما خواسته شده است برای کمک به بازسازی این شرکت ماهیگیری "دانشمند دیوانه" به عنوان او به شما کمک می کند با اختراعات عجیب و غریب خود را.

سفر در سراسر جهان به آزمون مهارت های خود را و جمع آوری منابع لازم برای گسترش بندر خود را با بسیاری از کارخانه های جدید و اقدامات دفاعی. آموزش تکنیک های تجاری، کشف بازارهای جدید در سراسر جهان و تبدیل شدن به فرمانروای دریاهای آزاد.

کنترل بازی:

کلیک کنید و بازی

FishTiming