یوگی خرس نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یوگی خرس، شخص وابسته او بو بو و رنجر اسمیت بازی تفاوت است. نقطه تمام تفاوت های بین تصاویر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid YogiBearSpot