اسب دریایی زرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنمای اسب دریایی به اصلاح راه برای فرار از ماهی های خطرناک و کسب نمره.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به هدایت.

AdventureEvadeFishAnimalYellowSeahorse