Yanloong راهنما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

گاهی اوقات راه شمشیر تنها راه برای صلح است.

کنترل بازی:
W - بالا
A، D - حرکت انجمن S - اردک / پایین انجمن J - حمله
K - پرش L
-. حمله فوق العاده تخصصی - مهارت پنل.

FightingActionSwordYanloongLegend