Xeno Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   94 69.23% with 13 votes

Trong Xeno Quốc phòng trò chơi trái đất đang bị tấn công và đó là hy vọng duy nhất là một tay súng duy nhất bảo vệ một trạm nghiên cứu xa. Cắt giảm sóng của người ngoài hành tinh tấn công và dần dần tăng công nghệ của bạn cho đến khi các nhà nghiên cứu hoàn thành vũ khí tối thượng trong trò chơi bắn súng này.

Điều khiển:

Q Mục tiêu / Shoot, E / 0-9 - - chuột. Vũ khí
A -. Cháy pháo binh.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesDefendAlienGunsXeno