לירות כיף Mas X משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

אם אתה לא

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionShoot