Thế giới cờ nhớ-8 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Chơi một trò chơi trí nhớ tuyệt vời với lá cờ quốc gia của bạn. Bạn sẽ có thể chơi thử thách 6 cấp với nghệ thuật rất đẹp. Nó sẽ giáo dục bạn biết về lá cờ quốc gia khác nhau.

Điều khiển:
chuột

Board CardsMatching Memory Android WorldFlagMemory-8