پرچم حافظه جهانی-7 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

یک بازی حافظه بسیار خوبی را با پرچم ملی خود را. شما قادر خواهید بود به بازی 6 سطح به چالش کشیدن با هنر بسیار خوب. آن را به شما آموزش در مورد پرچم کشورهای مختلف می دانم.

کنترل بازی:
ماوس

CardsMatching Memory Android WorldFlagMemory-7