پرچم حافظه جهانی-6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

بازی بازی حافظه فوق العاده با پرچم ملی خود را. شما قادر خواهید بود به بازی 6 سطح به چالش کشیدن با هنر بسیار خوب. آن را به شما آموزش در مورد پرچم کشورهای مختلف می دانم.

کنترل بازی:
ماوس

Board CardsMatching Memory Android WorldFlagMemory-6