Thế giới cờ nhớ-2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Chơi một trò chơi trí nhớ tuyệt vời với flag.You quốc gia của bạn sẽ có thể chơi thử thách 6 cấp với nghệ thuật rất đẹp. Nó sẽ giáo dục bạn biết về lá cờ quốc gia khác nhau.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi

CardsMatching Memory Android WorldFlagMemory-2