پرچم حافظه جهانی-2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

یک بازی حافظه فوق العاده با flag.You ملی خود را خواهد بود قادر به پخش 6 سطح به چالش کشیدن با هنر بسیار خوب است. آن را به شما آموزش در مورد پرچم کشورهای مختلف می دانم.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس به بازی

CardsMatching Memory Android WorldFlagMemory-2