جام جهانی ضربات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   307 81.08% with 37 votes

خوش آمدید به ضربات جام جهانی، فوتبال بازی نهایی! تنظیم قدرت، زاویه و منحنی به آمار خیره کننده ترین ضربات آزاد! می توانید آن را تمام راه را به شکوه جام جهانی؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallSoccerFootballWorldKicks