Stiffs làm việc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chỉ đạo nhân viên của bạn sử dụng chuột để vũ khí

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các nơi. Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

FightingShootingAdventureActionZombiesWorkingStiffs