Stiffs ทำงาน เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

โดยตรงให้พนักงานของคุณใช้เมาส์ของคุณไปยังอาวุธ

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ใช้เมาส์ในการเล่นเกม

FightingShootingAdventureActionZombiesWorkingStiffs