کلمه جستجو نام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

جستجو و پیدا کردن کلمه های ذکر شده از حروف ریخته. کلمات لیست شده در جهت افقی عمودی یا مورب در grid.Sooner شما تکمیل هر سطح نمره بیشتر برای شما بدست می آورید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleWordsSearchNames