کلمه جستجو گیم پلی 5 - آفریقا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مشاهده تمام کلماتی را که در سمت راست از هیئت مدیره داده می شود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleWordsSeriesGuessing SearchGameplayAfrica