Gỗ khắc Jerry Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4219 68.85% with 61 votes

Làm cho chân dung bằng gỗ của Jerry.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsMouse SkillSeriesWoodCarvingJerry